Ing.Miroslav Jílek

Počítačové programy pro rybářské organizace

Aktuální informace

29.11.2015 - UPOZORŇENÍ - Upozorňuji všechny uživatele programu Ryby15, že v období od 23.12.2015 do 3.1.2016 bude podpora k programu, převodu dat či řešení jiných problémů omezena. Nebudu provádět žádné práce s vašimi daty, pouze budu omezeně odpovídat na vaše případné e-mailové dotazy. Děkuji za pochopení!

29.11.2015 - Vydán balíček pro export z MO na ÚS Ostrava pro MO, které vedou evidenci ve vlastním programu - v jiném než Ryby15 (ke stažení z podstránky Podpora).

28.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.28. Novinky: Řazení členů po příjmení dále ještě podle jména, doplněn generátor čísel kuponů MRS povolenek.

23.11.2015 - Vydán aktualizovaný převodník dat z RP 14 do Ryby15 Novinky: Bylo zahrnuto řešení pro určité specifické situace, které omezovaly převod dat.

21.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.27. Novinky: Možnost tisku adres na hlavičkový papír, možnost vkládání adres a obsahů pošty (kopírování již uložených) v knize pošty.

20.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.26. Novinky: Upravené vlastnosti a funkce formulářů Nový záznam úlovků a Mimořádné úlovky.

17.11.2015 - Vydán aktualizovaný převodník dat z RP 14 do Ryby15 Novinky: Byly odstraněny "zdržující" otázky před převodem karty člena.

17.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.25. Novinky: Upravené exporty a importy dat pro ÚS Ostrava (určeno pro MO sdružené v ÚS Ostrava) a Radu ČRS (určeno pro MO mimo ÚS Ostrava).

10.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíček databáze č.5. Doplňuje tabulku ZarybnovaciPlan.

8.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíček databáze č.4. Doplňuje do tabulky Zarybneni pole Datum.

6.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.24. Novinky: Přepracovaná sestava brigád, úprava potisku legitimace člena.

1.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíčky databáze č.2 a č.3, ty z 28.10.2015 se nepřipojily k databázi a tudíž ji neaktualizovaly. Za toto se omlouvám!

1.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.23. Novinky: Evidence pošty.

28.10.2015 - Vydána nová aktualizace databáze Data15.mdb. Doplňuje strukturu databáze o nové tabulky pro nový modul Pošta. Příprava pro aktualizaci Ryby15.23 - (Více na podstránce Obsluha).

28.10.2015 - Vydána nová aktualizace databáze Data15.mdb. Pokud se vám při otevírání nástrojů modulu Zarybnění zobrazuje chybové hlášení - Databázový stroj nemůže najít vstupní tabulku, pak použijte opravný balíček Aktualizace databáze č.2 (Více na podstránce Obsluha)

10.10.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.22. Novinky: Doplnění: Načtení státního rybářského lístku při výdeji hostovské povolenky, kontrolní hlášení pro ÚS Ostrava.

5.9.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.21. Novinky: Doplnění: Možnost brigádního omezení "Sponzor", na filtrech členů a tisku sestav členů doplněno filtrování brigádního omezení také pro údaj "Dorost".

26.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.20. Novinky: Doplnění: Sestava vyznamenání, sestava kárných opatření, export dat pro Radu ČRS, Export dat pro ÚS Ostrava, Import dat z ÚS Ostrava.

18.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.19. Novinky: Oprava funkcí (formulářů) Detail vyznamenání a Detail kárných opatření.

4.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.18. Novinky: Oprava ukládání vydaných povolenek (problém u MO s dlouhým názvem).

1.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.17. Novinky: Úpravy tiskových sestav brigádních povinností a nesplněných povinností.

21.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.16. Novinky: Převod dat Skupina, Stav členství a Brigádní omezení na kartě člena do následujícího roku.

20.7.2015 - Vydána aktualizace převodníku dat. Byl upraven převodník, který nepřeváděl záznamy s nečíselným číslem legitimace. Vydány též dva opravné balíčky pro převod dat z RP 14 do Ryby15.

19.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.15. Novinky: Vylepšení práce s formulářem Obsluha, doplněn detailní filtr vydaných povolenek.

16.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.14. Novinky: Vylepšení zadávání nové karty člena, vylepšení změni legitimace člena, vylepšení aktualizace dat na kartě člena

15.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.13. Novinky: Úprava editace vráceného výkazu úlovků a docházek

15.7.2015 - Pokud se vám zobrazuje chybové hlášení při pokusu o tisk nebo nastavení posunu tisku u tisku legitimací nebo potisku povolenek, pak si stáhněte nejnovější aktualizátor struktury databáze a proveďte tuto aktualizaci. Toto chybové hlášení se může objevit u nejstarších verzí datového souboru Data15.mdb.

14.7.2015 - Řešení problému brigádního omezení (instrukce jsou zde) . Program Ryby15 nezná brigádní omezení "Jiné". U členů, kteří měli toto omezení ve verzi RP 14 nastaveno, je třeba nastavit jinou hodnotu (údaj)! Stejné platí i pro ručně vpisovaná brigádní omezení, která Ryby15 nezná.

6.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.12. Novinky: Doplnění filtru karet členů a tisku sestav členů o "osvobozen", doplnění tisku karty člena!

2.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.11. Novinky: Doplnění ročních dat brigád, nevrácených sumářů a úlovků přímo na první záložku karty člena. Také doplněný manuál!

30.6.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.10. Novinky: Rozšíření filtru povolenek, usnadnění editace čísla kuponu MRS povolenek a oprava tisku pokladního dokladu.

27.6.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.9 . Program doplněn o integrovaný automatický aktualizátor z webu, žádné změny v programu nebyly provedeny.

21.6.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.8 . Změna struktury databáze, rozšíření možností nastavení brigádního omezení, posun tisku nálepky legitimace ČRS, "Z.S." v názvu MO, kolonka Upozornění na kartě člena + přepracování karty člena. Stáhněte si také nový manuál! Před provedením aktualizace na verzi 15.8 je nezbytné provést aktualizaci struktury databáze (viz. předešlý odkaz)!!!

21.6.2015 - Stáhněte si aktualizátor struktury databáze. Návod uvnitř balíčku, jednoduché!

30.5.2015 - Plán aktualizací na červenec 2015: Automatická aktualizace z webových stránek.

30.5.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.7 . Úprava založení nové karty člena, nálepka členského průkazu, oprava ukládání dat z formuláře Obsluha. Stáhněte si také nový manuál!

23.5.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.6 . Upraveno: zobrazení věku na kartě člena. Instalujte oba soubory z balíčku, stáhněte si také nový manuál!

22.5.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.5 . Doplněno: věk na kartě člena, poloautomatické vložení věkové kategorie, vyhledání karty člena s pomocí čtečky čárového kódu.

3.5.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.4 . Za účelem sjednocení převedených dat z verze 14 do verze 15 byla provedena změna názvu stavu členství z Ukončil na Ukončeno (více v aktualizačním balíčku).

29.4.2015 - Stáhněte si opravený převodník dat z verze 14 do verze 15. Byla opravena chyba, která se projevila nepřevedením čísla a data platnosti státního rybářského lístku.

27.4.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.3 . Byly provedeny opravy (více v aktualizačním balíčku).

22.4.2015 - Stáhněte si převodník dat z Ryby Profesionál 14 do Ryby15. Návod k použití je v příručce k programu Ryby15.

18.4.2015 - Od dnešního dne je možné objednávat nový program - Ryby15. Ceník a podmínky prodeje jsou uvedeny v podstránce Obchod. Cena platí na objednávky do konce roku 2015 bez ohledu na počet objednaných let.

18.4.2015 - Upozorňuji na to, že struktura dat zkušební verze Ryby15.1 je jiná, než "ostré" verze 15.2 - z toho důvodu nelze připojit data ze zkušební verze do verze "ostré"!

18.4.2015 - Program Ryby15: V následujících měsících bude prováděn pouze servis případných chyb v programu a podpora zavádění do MO. Případná doplnění programu budu provádět nejdříve až ve druhém pololetí 2015.

2.4.2015 - Oznámení: Distribuce nové verze programu Ryby15 je odložena na třetí dekádu měsíce dubna 2015. Důvodem je plnění připomínek k testovací verzi.

8.2.2015 - Uvolněna testovací verze programu Ryby15 - postup instalace v příručce. Prosím zájemce, kteří se chtějí podílet na testování, aby mi laskavě sdělili, pokud v programu naleznou chybu, případně své obecné názory na stávající řešení. Předem vám všem děkuji.
TOPlist