Ing.Miroslav Jílek

Počítačové programy pro rybářské organizace

Aktuální informace

29.5.2016 - UPOZORNĚNÍ: Pokud se při pokusu o vytvoření tiskové sestavy objeví chybové hlášení, nebo se tisková sestava pouze nezobrazí, pak proveďte aktualizaci nástroje Crystal Report. Odkaz ke stažení naleznete v příručce (manuálu). Platí od příští verze.

29.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.67. Novinky: Doplnění - umístění kurzoru do původního způsobu vyhledávání karet po použití formuláře Obsluha.

21.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.66. Novinky: Oprava filtru pro tisk sumářů úlovků.

18.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.65. Novinky: Oprava filtru pro tisk sumářů úlovků (záznamy pořízené jinou MO, určeno pro ÚS ostrava).

16.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.64. Novinky: Rozšíření filtru sumáře úlovků.

4.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.63. Novinky: Vypuštění "ČRS, z.s., MO" z názvu MO při tisku legitimace člena ČRS.

3.5.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.62. Novinky: Oprava zobrazení nabídky potisku povolenek po uzavření formuláře Obsluha.

9.4.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.61. Novinky: Přepracovaná funkce Import dat úlovků z ÚS Ostrava, také možnost odstranění importu (více v manuálu).

8.4.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.60. Novinky: Přepracovaná funkce Nahrání dat a Doplnění dat (více v manuálu).

1.4.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.59. Novinky: Přepracovaná změna čísla legitimace člena (více v manuálu).

27.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.58. Novinky: Oprava chybového hlášení na formuláři Obsluha.

27.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.57. Novinky: Ověřování uživatelů heslem.

25.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.56. Novinky: Sestava členů a jim vydaných povolenek.

25.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.55. Novinky: Potisk legitimací MRS.

25.3.2016 - Vydána nová aktualizace struktury databáze (č.7). Novinky: Doplnění tabulek databáze nezbytných pro následující aktualizace!.

24.3.2016 - Vydána nová aktualizace číselníku revírů. Novinky: Doplnění revírů MRS.

21.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.54. Novinky: Úprava filtru povolenek.

19.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.53. Novinky: Doplnění možnosti dodatečného zaevidování platby hosta.

2.3.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.52. Novinky: Oprava kontroly plateb na formuláři Výdej hostovské povolenky.

27.2.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.51. Novinky: Oprava a úprava formuláře Filtr členů Smart.

14.2.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.50. Novinky: Přepracovaná sumarizace úlovků.

6.2.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.49. Novinky: Oprava nástroje Doplnění dat povolenek, úprava formuláře Export dat do ČRS, oprava chybového hlášení při pokusu o export neexistujících dat.

1.2.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.48. Novinky: Úprava statistiky kontrol RS, úprava exportu dat.

30.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.47. Novinky: Doplnění tisku čárových kódů čísel legitimací.

29.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.46. Novinky: Úprava tisku čarového kódu čísel kuponů povolenek (tisk druhu povolenky) na štítky.

23.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.45. Novinky: Doplnění data kontroly do exportu kontrol RS pro export přímo na Radu ČRS.

23.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.44. Novinky: Doplnění exportu kontrol RS pro export přímo na Radu ČRS.

18.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.43. Novinky: Zrychlení listování kartami členů.

16.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.42. Novinky: Nástroj na kartě člena pro označení vydané povolenky jako vrácené.

15.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.41. Novinky: Do údaje Trvalé bydliště držitele povolenky se již nevkládá slovo "Adresa :", Oprava posunu kurzoru na formuláři Záznam kontrol RS.

11.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.40. Novinky: Úprva tisku názvů Mo na vydané povolenky, řazení pokladních dokladů v sestavě dle data a potom podle čísla dokladu (abecedně).

5.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.39. Novinky: Oprava zobrazení formuláře Detail poznámek člena otevíraného z Karty člena, oprava generování čísla legitimace u prvního člena databáze, oprava tisku čárových kódů povolenek.

2.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.38. Novinky: Oprava popisu formuláře Přenos ročních údajů na kartě člena, doplnění automatického vyplnění platnosti vydávané roční povolenky.

1.1.2016 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.37. Novinky: Sestava úlovků (počet kg) členů MO, Oprava - aktivace tlačítka Data na kartě člena.

22.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.36. Novinky: Oprava vyhodnocení plnění povinností na formuláři Obsluha, u povolenek MRS zkrácen název povolenku vydávající MO.

20.12.2015 - VŠEM UŽIVATELŮM PROGRAMU RYBY15 PŘEJI POHODOVÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO ROKU 2016 PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A SPOUSTU PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ NA RYBÁCH!

20.12.2015 - UPOZORŇENÍ - Upozorňuji všechny uživatele programu Ryby15, že v období od 23.12.2015 do 3.1.2016 bude podpora k programu, převodu dat či řešení jiných problémů omezena. Nebudu provádět žádné práce s vašimi daty, pouze budu omezeně odpovídat na vaše případné e-mailové dotazy. V programu budu provádět pouze opravu případných kritických chyb. Děkuji za pochopení!

20.12.2015 - Stáhněte si aktualizační balíček databáze č.6. Nahrazuje starý číselník revírů za nový!

20.12.2015 - Žádám o sdělení zkušeností s potiskem povolenek ČRS a MRS, zejména o informace o typu tiskárny, se kterým úspěšně tisknete na tyto formuláře. Informace uvedu v manuálu programu Ryby15. Děkuji!

20.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.35. Novinky: Možnost generování čísla legitimace na nové kartě člena, paměť údaje Povolenku vydal při výdeji členské i hostovské povolenky.

18.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.34. Novinky: Možnost tisku čárového kódu čísel kuponů povolenek na štítky (nutno stáhnout potřebnou knihovnu), oprava hromadného potisku členských legitimací.

16.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.33. Novinky: Aktivace F5 při záznamu úlovků pří vrácení výkazu úlovků a docházek, v seznamech členů volitelná možnost tisku Příjmení, Jméno / Jméno Příjmení.

15.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.32. Novinky: Přepracovaní potisku povolenky ČRS, povolenky MRS a průkazky ČRS. Dle manuálu si nastavte výchozí hodnoty posunu tisku.

13.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.31. Novinky: Nový formulář pro sumarizaci úlovků, nové sestava dat členů, upravený filtr tsiku sestav členů.

5.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.30. Novinky: Formulář Obsluha je otevřen i bez platného rybářského lístku, v prezenční listěně lze tisknout i adresu, na formulářích Obsluha a Výdej hostovské povolenky nově součty částek.

2.12.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.29. Novinky: Nesplněné povinnosti i po skupinách členů, nový nástroj Obsluha člena v síti.

29.11.2015 - Vydán balíček pro export z MO na ÚS Ostrava pro MO, které vedou evidenci ve vlastním programu - v jiném než Ryby15 (ke stažení z podstránky Podpora).

28.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.28. Novinky: Řazení členů po příjmení dále ještě podle jména, doplněn generátor čísel kuponů MRS povolenek.

23.11.2015 - Vydán aktualizovaný převodník dat z RP 14 do Ryby15 Novinky: Bylo zahrnuto řešení pro určité specifické situace, které omezovaly převod dat.

21.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.27. Novinky: Možnost tisku adres na hlavičkový papír, možnost vkládání adres a obsahů pošty (kopírování již uložených) v knize pošty.

20.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.26. Novinky: Upravené vlastnosti a funkce formulářů Nový záznam úlovků a Mimořádné úlovky.

17.11.2015 - Vydán aktualizovaný převodník dat z RP 14 do Ryby15 Novinky: Byly odstraněny "zdržující" otázky před převodem karty člena.

17.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.25. Novinky: Upravené exporty a importy dat pro ÚS Ostrava (určeno pro MO sdružené v ÚS Ostrava) a Radu ČRS (určeno pro MO mimo ÚS Ostrava).

10.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíček databáze č.5. Doplňuje tabulku ZarybnovaciPlan.

8.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíček databáze č.4. Doplňuje do tabulky Zarybneni pole Datum.

6.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.24. Novinky: Přepracovaná sestava brigád, úprava potisku legitimace člena.

1.11.2015 - Stáhněte si dnešní aktualizační balíčky databáze č.2 a č.3, ty z 28.10.2015 se nepřipojily k databázi a tudíž ji neaktualizovaly. Za toto se omlouvám!

1.11.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.23. Novinky: Evidence pošty.

28.10.2015 - Vydána nová aktualizace databáze Data15.mdb. Doplňuje strukturu databáze o nové tabulky pro nový modul Pošta. Příprava pro aktualizaci Ryby15.23 - (Více na podstránce Obsluha).

28.10.2015 - Vydána nová aktualizace databáze Data15.mdb. Pokud se vám při otevírání nástrojů modulu Zarybnění zobrazuje chybové hlášení - Databázový stroj nemůže najít vstupní tabulku, pak použijte opravný balíček Aktualizace databáze č.2 (Více na podstránce Obsluha)

10.10.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.22. Novinky: Doplnění: Načtení státního rybářského lístku při výdeji hostovské povolenky, kontrolní hlášení pro ÚS Ostrava.

5.9.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.21. Novinky: Doplnění: Možnost brigádního omezení "Sponzor", na filtrech členů a tisku sestav členů doplněno filtrování brigádního omezení také pro údaj "Dorost".

26.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.20. Novinky: Doplnění: Sestava vyznamenání, sestava kárných opatření, export dat pro Radu ČRS, Export dat pro ÚS Ostrava, Import dat z ÚS Ostrava.

18.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.19. Novinky: Oprava funkcí (formulářů) Detail vyznamenání a Detail kárných opatření.

4.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.18. Novinky: Oprava ukládání vydaných povolenek (problém u MO s dlouhým názvem).

1.8.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.17. Novinky: Úpravy tiskových sestav brigádních povinností a nesplněných povinností.

21.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.16. Novinky: Převod dat Skupina, Stav členství a Brigádní omezení na kartě člena do následujícího roku.

20.7.2015 - Vydána aktualizace převodníku dat. Byl upraven převodník, který nepřeváděl záznamy s nečíselným číslem legitimace. Vydány též dva opravné balíčky pro převod dat z RP 14 do Ryby15.

19.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.15. Novinky: Vylepšení práce s formulářem Obsluha, doplněn detailní filtr vydaných povolenek.

16.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.14. Novinky: Vylepšení zadávání nové karty člena, vylepšení změni legitimace člena, vylepšení aktualizace dat na kartě člena

15.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.13. Novinky: Úprava editace vráceného výkazu úlovků a docházek

15.7.2015 - Pokud se vám zobrazuje chybové hlášení při pokusu o tisk nebo nastavení posunu tisku u tisku legitimací nebo potisku povolenek, pak si stáhněte nejnovější aktualizátor struktury databáze a proveďte tuto aktualizaci. Toto chybové hlášení se může objevit u nejstarších verzí datového souboru Data15.mdb.

14.7.2015 - Řešení problému brigádního omezení (instrukce jsou zde) . Program Ryby15 nezná brigádní omezení "Jiné". U členů, kteří měli toto omezení ve verzi RP 14 nastaveno, je třeba nastavit jinou hodnotu (údaj)! Stejné platí i pro ručně vpisovaná brigádní omezení, která Ryby15 nezná.

6.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.12. Novinky: Doplnění filtru karet členů a tisku sestav členů o "osvobozen", doplnění tisku karty člena!

2.7.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.11. Novinky: Doplnění ročních dat brigád, nevrácených sumářů a úlovků přímo na první záložku karty člena. Také doplněný manuál!

30.6.2015 - Vydána nová aktualizace programu Ryby15.10. Novinky: Rozšíření filtru povolenek, usnadnění editace čísla kuponu MRS povolenek a oprava tisku pokladního dokladu.

27.6.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.9 . Program doplněn o integrovaný automatický aktualizátor z webu, žádné změny v programu nebyly provedeny.

21.6.2015 - Stáhněte si aktualizaci Ryby 15.8 . Změna struktury databáze, rozšíření možností nastavení brigádního omezení, posun tisku nálepky legitimace ČRS, "Z.S." v názvu MO, kolonka Upozornění na kartě člena + přepracování karty člena. Stáhněte si také nový manuál! Před provedením aktualizace na verzi 15.8 je nezbytné provést aktualizaci struktury databáze (viz. předešlý odkaz)!!!

21.6.2015 - Stáhněte si aktualizátor struktury databáze. Návod uvnitř balíčku, jednoduché!
TOPlistPartner projektu: